Textarea Verilerini Arraye Aktarmak

Selamlar ,kod açıklamalarıyla beraber aşağıda.

<?php
$psite = $_POST['siteler']; //textareadan gelen post

$siteler = explode("\n",$psite); //siteler bu arrayda
$say = count($siteler); //arrayde olan verileri saydık.