Ruby İle Dosyaya Veri Yazma

Selamlar Ruby ile bazen dosya düzenlememiz gerekiyor.Bu durumda php’ye benzer bir kod uyguluyoruz.Mantık şu yaz adında bir değişken tanımladım ve bu değişkende file.open fonksiyonu ile yazacağım dosyayı açtırdım.Yaz değişkenini puts ile beraber çalıştırıp verimi yazdırdım.Ardından ise kurmuş oldum file.open bağlantısını kapattım..

yaz = File.open('input.txt', 'w')
yaz.puts "deneme veri"
yaz.close

İnput.txt ‘yi yazdırmak için açtım..Oradaki W ingilizce yazmaktan geliyor..Okumak isteseydik R olacaktı..

Bir dahaki örneklerde görüşmek üzere..