Ruby İle Dört İşlem

Ruby Türkiye de pek fazla kullanılmasa da uzaktan takip ettiğim ve çalışmalar yaptığım bir programlama diliydi aslında..

Oldukça basit ve öğrenilmesi kolay olay ruby dili ile internet siteleri de geliştirilebiliyor..Aynı python django gibi ,ruby on rails denilen bir framework yardımıyla..

Türkçe pek fazla kaynak göremedim ,boş zamanlarımda Ruby örnekleri de paylaşacağım.

Toplama İşlemi Nasl Yapılır?

$x = 10
$y = 15

puts $x+$y

x ve y olmak üzere iki adet değişken tanımladım ve bunların toplamını puts ile ekrana yazdırdım.Aslında burada olan işlemin php’den olan farklı noktalı virgül ve puts komutu 🙂

Çıkartma İşlemi Nasıl Yapılır?

$r = 50
$k = 20

toplam = $r-$k
print(toplam)

r ve k adında iki adet değişken tanımlayıp değerlerimi atadım.Çıkartma işlemi yapılan değerleri toplam adında bir değişkene aktardım.Ardından print komutu ile toplam sabitini ekrana yazdırdım, print yerine puts da kullanabilirdik.

Bölme İşlemi Nasıl Yapılır?

$b = 36
$t = 6

puts $b/$t

b ve t adında olan iki adet değişkenime değerler atadım. puts komutu ile ekrana sonuçu direktman yazdırdım.İstersem sabite veya değişkene aktarıp da ekrana basabilirdim.

Çarpma İşlemi Nasıl Yapılır?

$o = 80
$p = 20

print $o*$p

Değişkenlerimde olan verilerin çarpımını print ile ekrana yazdırdım.

Dört işlem kısaca bu şekilde ,takıldığınız bir nokta olursa yorum yazabilir veya borayazilim45@mit.tc adresine mail atabilirsiniz.

En kısa zamanda dönüş yaparım..