Ruby İf Else Yapısı

İf else klasiklerden bir şart yapısı.Tüm programcılar illa ki uğraşmıştır if else ile..

Ruby de ise kullanımıyla ilgili örnekler yapacağım..

İf-Else Örneği 1 (x değişkeni 20’ye eşit mi? değil mi?)

x = 20

if x == 20
puts "eşittir"
else
puts "eşit değil"
end

Olay basit değişken tanımladım ,if şartına soktum.Php den farkı süslü parantezleri kullanmamam ve son kısımıa end deyimini Eklemem..

İf-Else Örneği 2 (o ve k değişkenlerinin toplamının 40 dan büyük mü? değil mi?)

o = 15
k = 50
toplam = o+k

if toplam > 40 
puts "o ve k toplamı 40'dan büyük"
puts "\n" ## alt satıra indik.
puts "O Değişkeni", o
puts "K Değişkeni", k
else
puts "o ve k toplamı 40'dan küçük"
puts "O Değişkeni", o
puts "K Değişkeni", k
end

Olaylar aynen bu şekilde kabaca anlamışsınızdır diye düşünüyorum..

Aritmetik Ruby Operatörleri 

Ben çoğu zaman if içerisinde aritmetik operatörleri kullanırım ,veri kontrol edilmesi.Giriş işlemleri vs..

Operatör İsim Örnek
+ Toplama a + b
Çıkartma a – b
* Çarpma a * b
/ Bölme a / b
% Modül a % b