Ppm,Ppt ve Ppb nedir?

ppt = (g çözünen / kg veya litre çözelti)

ppm = (mg çözünen / kg veya litre çözelti)

ppb = (µg çözünen / kg veya litre çözelti) şeklinde ifade edilir.

 

Not: Bazen ppt ifadesi part per thousand (binde bir) olarak kullanıldığı gibi bazende part per trillion (trilyonda bir) olarak da ifade edilebilir. Bu nedenle hangi ifade için kullanıldığına dikkat edilmelidir.

 

Örnek:

Bir su örneğinin analizi sonucunda bulunan  Na+ derişimi 200 ppm olarak bulunmuştur. Sudaki sodyum kaynağının NaCl olduğu düşünülmektedir. NaCl’ ün derişimi hesaplayız.

Çözelti seyreltik olduğundan yoğunluk l g/mL alınabilir. Bu durumda çözeltinin litresinde 200 mg Na+ var demektir.

 

n (mol) = m (g) / Ma (g/mol) formülünden

önce mol sayısı bulunur.

 

nNa+  = ( 200 x10-3 g) / (23 g/mol) = 8,70 x 10-3 mol

 

V = 1 lt olduğu için n = M

[Na+] = 8,70 x 10-3 M

Bu aynı zamanda NaCl nin molaritesidir.