Ruby İle MD5 ve SHA1 Şifreleme

Selamlar yavaş yavaş kriptolojiye kaymaya başladım sanırım 😛 Arkadaşlar bildiğiniz gibi tüm yazılım dillerinde md5,sha1 vb. şifreleme için fonksiyonlar var.Ruby ilgilendiğim dillerden birisi ve Türkiye de yeteri kadar kaynak yok.İnsanlar bu sebepten dolayı zorlanıyor ,elimden geldiğince Türkçe kaynak oluşturmaya çalışacağım.

Şifreleme için digest kullanacağız.Peki ya digest nedir? İngilizceden Türkçeye çevrildiğinde özet anlamında.Bizim tabirimizce ise bir paket denilebilir veya class..Bir çok dilde require ,import vb. fonksiyonlar ile içeriye kullanacağımız dosya/paket yapılarını aktarırız.

Md5 şifreleme yaparken aşağıdaki kodu kullanabiliriz.

require 'digest/md5'
parola = '123456'
sifrele = Digest::MD5.hexdigest(parola)
puts sifrele

Gördüğünüz gibi oldukça basit bir şekilde hallettik olayımızı.Hem de syntax yapısı müthiş! Ruby’i işte bundan dolayı çok seviyorum.

Sha1 için aşağıdaki kodları inceleyebilirsiniz.

require 'digest/sha1'
parola = '123456'
sifrele = Digest::SHA1.hexdigest(parola)
puts sifrele

 

 

Ruby İle Dosyaya Veri Yazma

Selamlar Ruby ile bazen dosya düzenlememiz gerekiyor.Bu durumda php’ye benzer bir kod uyguluyoruz.Mantık şu yaz adında bir değişken tanımladım ve bu değişkende file.open fonksiyonu ile yazacağım dosyayı açtırdım.Yaz değişkenini puts ile beraber çalıştırıp verimi yazdırdım.Ardından ise kurmuş oldum file.open bağlantısını kapattım..

yaz = File.open('input.txt', 'w')
yaz.puts "deneme veri"
yaz.close

İnput.txt ‘yi yazdırmak için açtım..Oradaki W ingilizce yazmaktan geliyor..Okumak isteseydik R olacaktı..

Bir dahaki örneklerde görüşmek üzere..

Ruby İf Else Yapısı

İf else klasiklerden bir şart yapısı.Tüm programcılar illa ki uğraşmıştır if else ile..

Ruby de ise kullanımıyla ilgili örnekler yapacağım..

İf-Else Örneği 1 (x değişkeni 20’ye eşit mi? değil mi?)

x = 20

if x == 20
puts "eşittir"
else
puts "eşit değil"
end

Olay basit değişken tanımladım ,if şartına soktum.Php den farkı süslü parantezleri kullanmamam ve son kısımıa end deyimini Eklemem..

İf-Else Örneği 2 (o ve k değişkenlerinin toplamının 40 dan büyük mü? değil mi?)

o = 15
k = 50
toplam = o+k

if toplam > 40 
puts "o ve k toplamı 40'dan büyük"
puts "\n" ## alt satıra indik.
puts "O Değişkeni", o
puts "K Değişkeni", k
else
puts "o ve k toplamı 40'dan küçük"
puts "O Değişkeni", o
puts "K Değişkeni", k
end

Olaylar aynen bu şekilde kabaca anlamışsınızdır diye düşünüyorum..

Aritmetik Ruby Operatörleri 

Ben çoğu zaman if içerisinde aritmetik operatörleri kullanırım ,veri kontrol edilmesi.Giriş işlemleri vs..

Operatör İsim Örnek
+ Toplama a + b
Çıkartma a – b
* Çarpma a * b
/ Bölme a / b
% Modül a % b

 

Ruby İle Dört İşlem

Ruby Türkiye de pek fazla kullanılmasa da uzaktan takip ettiğim ve çalışmalar yaptığım bir programlama diliydi aslında..

Oldukça basit ve öğrenilmesi kolay olay ruby dili ile internet siteleri de geliştirilebiliyor..Aynı python django gibi ,ruby on rails denilen bir framework yardımıyla..

Türkçe pek fazla kaynak göremedim ,boş zamanlarımda Ruby örnekleri de paylaşacağım.

Toplama İşlemi Nasl Yapılır?

$x = 10
$y = 15

puts $x+$y

x ve y olmak üzere iki adet değişken tanımladım ve bunların toplamını puts ile ekrana yazdırdım.Aslında burada olan işlemin php’den olan farklı noktalı virgül ve puts komutu 🙂

Çıkartma İşlemi Nasıl Yapılır?

$r = 50
$k = 20

toplam = $r-$k
print(toplam)

r ve k adında iki adet değişken tanımlayıp değerlerimi atadım.Çıkartma işlemi yapılan değerleri toplam adında bir değişkene aktardım.Ardından print komutu ile toplam sabitini ekrana yazdırdım, print yerine puts da kullanabilirdik.

Bölme İşlemi Nasıl Yapılır?

$b = 36
$t = 6

puts $b/$t

b ve t adında olan iki adet değişkenime değerler atadım. puts komutu ile ekrana sonuçu direktman yazdırdım.İstersem sabite veya değişkene aktarıp da ekrana basabilirdim.

Çarpma İşlemi Nasıl Yapılır?

$o = 80
$p = 20

print $o*$p

Değişkenlerimde olan verilerin çarpımını print ile ekrana yazdırdım.

Dört işlem kısaca bu şekilde ,takıldığınız bir nokta olursa yorum yazabilir veya borayazilim45@mit.tc adresine mail atabilirsiniz.

En kısa zamanda dönüş yaparım..