C# İle Proxy Değiştirme

Bazen mail hesapları açarken veya sosyal medyalardan hesaplar açarken programlarımda ip sorunları oluyor.Bundan dolayı c# proxy değiştirme olayını sizlerle paylaşmayı istiyorum.Çeşitli projelerinizde sorunsuz olarak kullanabilirsiniz.

RegistryKey reg=Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Internet Settings", true);
reg.SetValue("ProxyEnable", 1);
reg.SetValue("ProxyServer", textBox12.Text);

Yukarıdaki kod parçası ile textBox12’de bulunan proxyi aktif hale getirebilirsiniz,pasif hale getirmek için ise aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.Burada kilit nokta ProxyEnable! 1 ise açık,0 ise kapalı..

RegistryKey reg=Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Internet Settings", true);
reg.SetValue("ProxyEnable", 0);
reg.SetValue("ProxyServer", "0.0.0.0:0000");

İşte bu kadar,ben proxy bulmak için google’da mesela 20.08.2016 proxy list şeklinde arıyorum.Sağlam olanları ayıklamak için bu siteyi kullanıyorum.

C# WebBrowser Butona Tıklama

C# bot/sosyal otomasyon yazılımları için en fazla tercih edilen programlama dillerinden birisi.WebBrowser elementi üzerinden web sitelerinde bulunan butonlara tıklanılabilir veya textboxlar doldurulabilir.

İd’si olan butonlara tıklamak için aşağıdaki kod sorunsuz olarak kullanılabilir.

webBrowser1.Document.GetElementById("Buttonİdsi").InvokeMember("CLICK");

İd’si olan textbox inputuna veri girdirmek için aşağıdaki kod kullanılabilir.

webBrowser1.Document.GetElementById("RecoveryPhoneNumber").InnerText = textBox2.Text;

Class’ı olan bir butona tıklamak istiyorsanız bu kod parçasını kullanabilirsiniz.

HtmlElementCollection elc = this.webBrowser1.Document.GetElementsByTagName("button");
foreach (HtmlElement el in elc)
{
if (el.GetAttribute("className").Equals("classAdı"))
{
el.InvokeMember("Click");
}
}

Temel olarak bu şekilde c# ile bot uygulamaları geliştirebilirsiniz,benden bu kadar 🙂 Sorunlar yaşarsanız yorum bölümünden iletişim kurabilirsiniz.