C# WebBrowser Butona Tıklama

C# bot/sosyal otomasyon yazılımları için en fazla tercih edilen programlama dillerinden birisi.WebBrowser elementi üzerinden web sitelerinde bulunan butonlara tıklanılabilir veya textboxlar doldurulabilir.

İd’si olan butonlara tıklamak için aşağıdaki kod sorunsuz olarak kullanılabilir.

webBrowser1.Document.GetElementById("Buttonİdsi").InvokeMember("CLICK");

İd’si olan textbox inputuna veri girdirmek için aşağıdaki kod kullanılabilir.

webBrowser1.Document.GetElementById("RecoveryPhoneNumber").InnerText = textBox2.Text;

Class’ı olan bir butona tıklamak istiyorsanız bu kod parçasını kullanabilirsiniz.

HtmlElementCollection elc = this.webBrowser1.Document.GetElementsByTagName("button");
foreach (HtmlElement el in elc)
{
if (el.GetAttribute("className").Equals("classAdı"))
{
el.InvokeMember("Click");
}
}

Temel olarak bu şekilde c# ile bot uygulamaları geliştirebilirsiniz,benden bu kadar 🙂 Sorunlar yaşarsanız yorum bölümünden iletişim kurabilirsiniz.